2 Conceptes bàsics

A això de la lògica s'ha de tenir perfectament clar el significat de cada paraula. Em limitaré a recordar què són i com es llegeixen els símbols estranys que s'usen en aquest document.



Subsections

Daniel Clemente Laboreo 2005-05-17