2.3 Precedència dels operadors

En veure una expressió, has de saber dir què és. Per exemple: $A\vee B\Rightarrow C$ és una implicació (no una disjunció!), perquè el $\Rightarrow$ és l'últim en evaluar-se (té menor prioritat que el $\vee$).

Aquí poso els operadors, ordenats inversament per prioritat.

Això vol dir que $\neg$ és qui més ``s'agarra'' al símbol que acompanya. Un exemple de quan i on fan falta els parèntesis:

$P\vee\neg Q\Rightarrow R\wedge P\Longleftrightarrow\neg(R\vee S)\wedge A\Rightarrow B$ és el mateix que $(\ (P\vee(\neg Q))\ \Rightarrow\ (R\wedge P)\ )\Longleftrightarrow(\ ((\neg(R\vee S))\wedge A)\Rightarrow B\ )$

Tranquil, no tornaré a utilitzar expressions tan llargues.Daniel Clemente Laboreo 2005-05-17