1.4 Llicència

Tot el document és FDL (com la GPL del software lliure, però per documents). El codi font està fet amb LYX (dn.ca.lyx), i utilitza les macros fitch.sty de Johan W. Klüwer. He usat el programa latex2html (lleugerament partxejat) per fer la web.

El pots modificar o traduir a altres idiomes que coneguis bé, a més de poder redistribuir-lo, vendre'l, i moltes més coses.Daniel Clemente Laboreo 2005-05-17