1 Abans de res...

Aquest tutorial està disponible en molts idiomes: espanyol (i PDF), esperanto (i PDF), català (i PDF), i anglès (i PDF).

Les fórmules queden molt més maques al PDF, però si no t'és possible usar-ho, mira les pàgines en HTML.Subsections

Daniel Clemente Laboreo 2005-05-17