2.1 Formalització

Formalitzar vol dir escriure una expressió d'una manera estàndard que tothom pugui entendre.

Quan treballem amb algorismes lògics, podem estar pensant tota l'estona en frases com ``Si plou i no tinc paraigua, llavors em mullo''. Es pot, però és massa llarg. És millor representar cada acció amb una lletra, i escriure la frase usant aquestes lletres junt amb paraules senzilles com i, o, no, o llavors.

Exemple. Tenim aquest vocabulari:

$L$: ploure

$P$: tenir paraigua

$M$: mullar-se

La frase ``Si plou i no tinc paraigua, llavors em mullo'' queda millor com a ``si $L$ i no $P$, llavors $M$''.

En deducció natural s'usarà només la versió de les lletres, amb aquestes condicions:

Daniel Clemente Laboreo 2005-05-17