4 Les regles

Aquí hi són enunciades i explicades les nou regles bàsiques que s'usen a la deducció natural. Indiquen quan i com podem afegir noves fórmules que segueixin sent certes.

Els exemples (explicats) són a la següent secció.Subsections

Daniel Clemente Laboreo 2005-05-17