4.4 Introducció de la implicació

Aquesta és més interessant, perquè permet fer quelcom útil amb les hipòtesis (aquelles subdemostracions que porten una barra vertical a l'esquerra). És:


\begin{displaymath}\begin{fitch*}
\par
m & \fh A & H \\
\par
n & \fa B \\
\par...
...\par
& A \Rightarrow B & I$\Rightarrow$\ m,n
\par
\end{fitch*} \end{displaymath}

I el que vol dir és que si hem suposat alguna cosa (diguem-li $A$), i hem descobert (mitjançant les regles) que suposar $A$ fa cert a $B$ (el que sigui), llavors tenim una cosa clara: no podem assegurar que $B$ sigui sempre cert, però sí que $A$ implica $B$, que s'escriu $A\Rightarrow B$.

Això ens permet sortir de la subdemostració i continuar amb allò que estiguéssim fent. Recorda que no es pot acabar la deducció natural ficats a dins d'una subdemostració.Daniel Clemente Laboreo 2005-05-17