4.5 Eliminació de la implicació

Aquesta regla és més senzilla ja que no té a veure amb suposicions sinó amb fets:


\begin{displaymath}\begin{fitch*}
\par
m & A \Rightarrow B \\
\par
n & A \\
\par
\hline
\par
& B & E$\Rightarrow$\ m,n
\par
\end{fitch*} \end{displaymath}

Simplement, si ens diuen que quan passa $A$ també passa $B$ (que és el que significa $A\Rightarrow B$), i també ens diuen que ara passa $A$, aleshores podem assegurar que $B$.

A aquesta regla també se l'anomena modus ponens.Daniel Clemente Laboreo 2005-05-17