Kelkaj logikaj vortoj

(ĉefe pri natura dedukto)

Ĉe 2005 mi tradukis kurseton pri natura dedukto (logiko), verkitan de mi ĉe 2004 en la hispana. Ĝi estis mia unua traduko al esperanto kaj ankaŭ mia unua esperanta komunikado, poste de unu kaj duono jaro lerninte ĝin.

Mi ektrovis malfacilaĵojn tradukante kelkajn logikajn, teknikajn vortojn, kiuj kompreneble ne aperas en ĉiu vortaro. Komputada Leksikono vere helpis min, kaj mi ankaŭ uzis 'Reta Vortaro'n por plej ĝeneralaj vortoj.

Por ebligi al ĉiu pli facilan verkadon pri logiko, mi kunmetis rezultojn de miaj serĉoj ĉe ĉi tiu paĝo. Sube estas kelkaj anglaj vortoj (ne orditaj sed nur iom aranĝitaj laŭ temo) kaj, kune, ilia esperanta traduko.

Kaj jen vi trovos la kurseton en la lingvoj al kiuj mi tradukis ĝin:

Se vi trovas iajn erarojn aŭ nur volas paroli kun mi, bonvolu skribi:

Daniel Clemente Laboreo, el Hispanio. (jen mia paĝo). n142857 @heliko/gmail.com.

Ankaŭ rilate: Kelkaj vortoj pri elektrotekniko.


 expression (logical or mathematical): esprimo
 operator: operatoro
 predicate: predikato
 property (logical): propreco
 proposition: propozicio
 representation: prezento. Iam: signifo, esprimo
 abuse of notation: notacia trouzo
 
 value: valoro
 model: modelo
 truth: vero
 falsehood: falso
 true: vera, certa, prava, ...
 false: falsa, ...
 binary: duuma
 contradiction: memkontraŭdiro
 substitution ( A{t/x} ): anstataŭigo. "to super ikso"
 
 sequent: derivo
 sequent symbol ( |- ): derivsimbolo, montras deriveblo
 derivation rules: derivreguloj
 prove (demonstrate): pruvi, aserti, certigi
 try: provi
 premise: premiso
 conclusion: konkludo
 valid ( |= ): valida
 invalid ( |/= ): nevalida
 satisfiable ( ||- ): plenumebla
 unsatisfiable ( ||/- ): malplenumebla
 
 quantifier: kvantoro (ekzistokvantoro kaj universala kvantoro)
 Exists x | Px: "ekzistas ikso kia po de ikso"
 ForAll x | Qxy: "por ĉiu ikso, kuo de ikso ipsilono"
 
 introduction (to something): enkonduko
 natural deduction: natura dedukto
 formalization: formaligo
 deduce: dedukti
 introduction (of something): enigo
 elimination (of something): forigo
 
 conjunction introduction: kunkajigo
 conjunction elimination: elkajigo
 disjunction introduction: kunaŭigo
 disjunction elimination: elaŭigo
 implication introduction: kunimplikaciigo
 implication elimination: elimplikaciigo
 negation introduction: kunnegigo
 negation elimination: elnegigo
 iteration: iteracio
 
 conjunction ( /\ ): kajo, aŭ konjunkcio
 disjunction ( \/ ): aŭo, aŭ disjunkcio
 implication ( => ): implikacio
 negation ( ¬ ): nego, aŭ negacio
 equivalence ( <==> ): ekvivalento
 
 macro (text substitution): makroo
 patch: fliko, aŭ flikaĵo
 
 q (the letter): kuo
 x (the letter): ikso
 y (the letter): ipsilono

08-10-2005 Daniel Clemente Laboreo