8.3.2 Teorema de refutació

El teorema de refutació diu que $\Gamma\vDash A\Longleftrightarrow\ \nVdash\Gamma,\neg A$.

En paraules: el conjunt de fórmules $\Gamma$ (gamma) té com conseqüència a $A$ si i només si el sistema format per $\Gamma$ junt amb $\neg A$ és insatisfactible.

El com demostrar la insatisfactibilitat és un altre tema, bastant llarg, tal com el seu nom suggereix. Un dels mètodes fàcils d'usar és el de l'arbre de resolució clausular.Daniel Clemente Laboreo 2005-05-17