8.3 Altres formes de demostrar validesa

La deducció natural és una forma de demostrar la validesa d'un seqüent, però n'hi ha més. Altres són:Subsections

Daniel Clemente Laboreo 2005-05-17