8.3.1 Força bruta

Podem llistar totes les possibles combinacions de valors per cada variable, i comprovar que, per cada una, si la part esquerra del seqüent es compleix llavors la part dreta també.

Si hi ha $n$ variables, farà falta comprovar $2^{n}$ casos.

El problema està en si hi ha quantificadors, perquè llavors ja hi intervé un domini. I no podem llistar alguns dels possibles dominis existents, perquè un domini pot contenir infinits elements.Daniel Clemente Laboreo 2005-05-17