next up previous contents
Next: 8.3.1 Brutforte Up: 8 Ekstra Previous: 8.2 Ĉu la solvo   Contents

8.3 Aliaj rimedoj por pruvi validecon

Natura dedukto estas maniero pruvi la validecon de derivo, sed ne estas la sola rimedo. Jen aliaj:Subsections

Daniel Clemente Laboreo 2005-05-17