next up previous contents
Next: 4.1 Iteracio Up: Enkonduko al natura dedukto Previous: 3.4 Notacio   Contents

4 La derivreguloj

Jen estas esprimitaj kaj klarigitaj la naŭ bazaj reguloj kiujn oni uzas ĉe natura dedukto. Ilia celo estas montri kiam kaj kiel oni aldonu pli da certaj formuloj.

Vi trovos ekzemplojn (eksplikitajn) ĉe la sekva sekcio.Subsections

Daniel Clemente Laboreo 2005-05-17