7.2.6 Exemples

A l'última secció hi ha algun exemple amb quantificadors, però sense explicar. Suposo que hauràs de mirar algun llibre de lògica si t'interessa entendre'ls.Daniel Clemente Laboreo 2005-05-17