5.2 Una mica més complicat. $P\wedge Q\Rightarrow R,\ Q\Rightarrow P,\ Q\vdash R$

Prova a fer tu sol el $P\wedge Q\Rightarrow R,\ Q\Rightarrow P,\ Q\vdash R$. Després mira la solució:


\begin{displaymath}\begin{fitch}
\par
P \wedge Q \Rightarrow R \\
\par
Q \Right...
...\wedge$\ 4,3 \\
\par
R & E$\Rightarrow$\ 1,5
\par
\end{fitch} \end{displaymath}

L'única forma que hi ha d'arribar a $R$ és usant la primera fórmula, $P\wedge Q\Rightarrow R$, però només la podem usar quan $P\wedge Q$ és cert, per tant anem a per això.

Sabem que $Q\Rightarrow P$ (línia 2) i que $Q$ (línia 3), així que deduïm que $P$. Com que ara $P$ és cert i $Q$ també, $P\wedge Q$ també ho és. Fins aquí és semblant a l'exercici anterior.

Per últim, tenim que $P\wedge Q\Rightarrow R$, i sabem que $P\wedge Q$, per tant acabem dient que $R$.Daniel Clemente Laboreo 2005-05-17