next up previous contents
Next: 8.2 Ĉu la solvo Up: 8 Ekstra Previous: 8 Ekstra   Contents

8.1 Kial nomiĝas naturan dedukton?

Ĉar la rimedojn oni uzas estas la samaj kiujn homoj faras dumpense.

Rimarku la klarigitajn ekzercojn. Esprimu la derivojn per vortoj, diru ilin al iu, kaj fine li/ŝi diros vin ke ``kompreneble, ĉar ...''. Vi vidos ke iu ajn eblas rakonti kiel uzu iujn el la 9 reguloj, eĉ malkonante ilian nomon aŭ ekzistecon.

Do, por diveni kiel fari ekzercon pri natura dedukto, forgesu regulojn de enigo kaj forigo, kaj pensu normale, ŝanĝante la literojn per simplaj agoj, se necese. Estas utile pensi pri agoj kiel pluvas, ne pluvas, estas sune, mi sekas, ... pro esti simplaj vortoj kiujn ĉiu homo povas bone kompreni, kaj alie, estas facile rilati agojn kiel ne malsekiĝi kun esti sune kaj ne pluvi, aŭ eĉ kun pli kompleksaj formuloj.Daniel Clemente Laboreo 2005-05-17