next up previous contents
Next: 1.4 Permesilo Up: 1 Antaŭ ĉio Previous: 1.2 Kial mi verkas   Contents

1.3 Al kiu ĝi estas adresita

Ĉefe, al iu kiu ŝatas logikon, komputikon, aŭ matematikon. Se vi volas antaŭstudi logikajn universitatajn lecionojn, vi ankaŭ gajnos utilajn konceptojn.

Ĉi tio ne penas esti kompleta kurso pri natura dedukto, sed ĝi restos nur kiel enkonduko al la temo. Kiam mi plu lernos, mi korektos ĝin se necese, sed ne pligrandigos ĝin per aliaj sekcioj (mi skribus tiujn en apartaj dokumentoj).Daniel Clemente Laboreo 2005-05-17