8.1 Per què es diu deducció natural?

Perquè els procediments que s'han d'usar són els mateixos que els que fa la gent en pensar.

Fixa't en els exercicis resolts. Expressa els seqüents en forma de paraules, digues-els a algú, i acabarà dient-te que ``és clar que és així, perquè ...''. Veuràs que qualsevol és capaç d'explicar-te com s'usen algunes de les 9 regles, encara que no coneguin el nom o ni tals sols la seva existència.

Per aquesta raó, si vols descobrir com fer un cert exercici de deducció natural, oblida't de regles de introducció i eliminació, i pensa de forma normal, canviant les lletres per accions senzilles si fa falta. Va molt bé pensar en tot això de plou, no plou, fa sol, no em mullo, ... perquè són paraules curtes i a més tothom té molt clar què passa quan plou, i relacionen ràpidament el no mullar-se amb el fer sol i no ploure, i fins i tot fórmules molt més complexes.

Daniel Clemente Laboreo 2005-05-17