7.2.2 Introducció de l'existencial

Si veiem una prova de la seva existència, podem dir que una propietat es compleix per algun element:


\begin{displaymath}\begin{fitch*}
\par
n & A\{t/x\} \\
\par
\hline
\par
& \exists x A & I$\exists$\ n,t
\par
\end{fitch*} \end{displaymath}

Això de $A\{ t/x\}$ és una substitució (es llegeix ``$t$ sobre $x$'' i consisteix en canviar $x$ per $t$).

Aquesta regla diu que si veiem $At$, on $t$ és un element, podem dir que $\exists xAx$, perquè sabem que quan $x$ és $t$ sí que es compleix.Daniel Clemente Laboreo 2005-05-17