6.4 Acabar dins d'una subdemostració

No pots acabar la deducció dins d'una subdemostració. L'última línia no ha de tenir cap ratlleta vertical a l'esquerra.

La raó és que tot el que hi ha a dins de la subdemostració és vàlid només quan es compleix la suposició, i el que ens demanen a l'enunciat és demostrar que el que hi ha a la dreta del $\vdash$ es compleix sempre.

Exemple d'algú amb molta cara intentant demostrar $P\wedge Q$:


\begin{displaymath}\begin{fitch}
\par
\fh P & H \\
\par
\fa \fh Q & H \\
\par
...
...end{fitch} {\textcolor{red}{\bigotimes INCORRECTO \bigotimes}} \end{displaymath}

S'ha suposat que $P$, i també que $Q$. En aquest cas, és clar que $P\wedge Q$ és cert, però només en aquest cas. No podem assegurar a ningú que $P\wedge Q$ sigui cert sempre. Per tant, s'hauria d'anar tancant cada demostració (primer la de dins, i després la de fora) per intentar treure alguna conclusió que sigui vàlida sempre.

Tampoc es podria fer allò d'iterar en la línia 4. Ja ho he explicat fa alguns apartats.

Daniel Clemente Laboreo 2005-05-17