6.1 Introducció i eliminació d' ``allò que em vagi bé''

Les regles de introducció i eliminació no són per a que puguis escriure tot el que tu vulguis, sinó per ajudar-te a utilitzar o generar una fórmula amb un operador concret.

Per tant, si tens $P$ no pots dir ``doncs ara faig introducció de negació i obtinc $\neg P$, que és el que em feia falta''. Hi ha uns quants requisits per cada regla, i si no es satisfan, no la pots aplicar.

Exemple: la regla d'eliminació de la implicació no permet accedir així a les fórmules de la primera línia.


\begin{displaymath}\begin{fitch}
\par
P \Rightarrow Q \wedge R \\
\par
Q \wedge...
...end{fitch} {\textcolor{red}{\bigotimes INCORRECTO \bigotimes}} \end{displaymath}

Per poder fer-ho, s'hauria d'estar segur de que $P$ és cert sempre; llavors sí que es podria aplicar la regla, escrivint bé els números de línia.Daniel Clemente Laboreo 2005-05-17