3.2 Per a què no serveix

No serveix per demostrar la invalidesa d'una suposició. Si jo dic ``si és de dia, no és de nit; i ara és de dia, per tant també és de nit'' podràs passar-te una estona intentant provar les regles de la deducció natural, però sense aconseguir res útil. Al cap d'un temps aniràs intuint que probablement el raonament no sigui vàlid, i és llavors quan s'haurien de provar altres mètodes -que no són el de deducció natural- amb la fi de demostrar la invalidesa. Estan explicats més endavant.

O sigui, que la deducció natural només serveix per demostrar la validesa, però no la invalidesa. Quina pena, no?

Tampoc serveix per donar una bona resposta a la pregunta ``Què passaria si...?''. Quan demanen demostrar la validesa de $A\vdash B$, hem de pensar en què coses passarien si es complís $A$, i si descobrim que una d'elles és $B$, ja hem acabat. Però mai podrem donar una llista finita de totes aquestes coses.

Daniel Clemente Laboreo 2005-05-17