Evitar errors comuns en català parlat

Índex

Aquí recullo alguns errors comuns que he escoltat a l'àrea de Barcelona, i com evitar-los. Hi ha molts barbarismes del castellà (p.ex. es pren la paraula castellana pasillo i es pronuncia amb més Us: passillu, per desconeixement del mot català passadís). Molts es fan en paraules curtes i interjeccions (exemple: es pren l'expressió castellana ¡bueno! i es pronuncia catalanament buenu, però la paraula catalana és bé!).

Més que llistar errors, m'interessa explicar positivament quins canvis fer per parlar millor. No vull una llista llarga, perquè no seria efectiva. Va bé fer una llista a mida per cada cas, per exemple per cada organització o projecte o grup de parlants on es vulgui mantenir un nivell alt de català.

2011 i 2017. Daniel Clemente Laboreo (web, correu). Actualizat el 23.m05.2017. En domini públic (pots fer-ne derivats). Tinc altres altres apunts de català, i m'interessen altres idiomes també.

1 Noms de coses que cal dir en català en lloc de en castellà

Classifico segons la modificació que cal fer en català respecte l'espanyol.

1.1 a vegades en català hi ha menys lletres finals

 • castellà „fondo“ → català „fons“
 • castellà „barato“ → català „barat“
 • castellà „cubo“ → català „cubell“
 • castellà „sello“ → català „segell“
 • castellà „tubo“ → català „tub“
 • castellà „seguro“ → català „segur“ (adjectiu) i „assegurança“ (nom)

1.2 sovint cal canviar la terminació castellana -o/-os per la catalana -e/-es

 • castellà „metros“ → català „metres“ (quilòmetres, centímetres, etc.)
 • castellà „nosotros“ → català „nosaltres“
 • castellà „cómodo“ → català „còmode“
 • castellà „nuestro“ → català „nostre“

1.3 a vegades la nominalització es fa amb sufix diferent al castellà

 • castellà „entierro“ → català „enterrament“
 • castellà „envío“ → català „enviament“

1.4 a vegades l'arrel de la paraula és totalment diferent a la del castellà

 • castellà „red“ → català „xarxa“
 • castellà „barco“ → català „vaixell“
 • castellà „estanterías“ → català „prestatges“
 • castellà „pasillo“ → català „passadís“
 • castellà „bocadillo“ → català „entrepà“
 • castellà „pesadilla“ → català „malson“
 • castellà „puesto“ → català „lloc“
 • castellà „párrafo“ → català „paràgraf“
 • castellà „jefe“ → català „cap“

1.5 a vegades l'article canvia

 • castellà „la duda“ → català „el dubte“
 • castellà „la luz“ → català „el llum“
 • castellà „la hoja“ → català „el full“ (paper)

2 Paraules vàries de la parla que cal dir en català en lloc de en castellà

 • castellà „pues“ → català „doncs“
 • castellà „bueno“ → català „bé“
 • castellà „lo“ („a lo mejor“) → diverses expressions, però sobretot s'usa el mot „el“. Més informació a sota
 • castellà „vale“ → català „val“
 • castellà „te paso“ → català „et passo“
 • castellà „hasta“ → català „fins“/„fins i tot“/„inclús“
 • castellà „menos“ → català „menys“

3 Confusions entre una paraula catalana i una altra també catalana

 • „potser“ („potser és així“); incorrecte el verb „poder“

4 Annex: llista de paraules que no són catalanes i que tenen forma catalana de dir-les bé

*(Totes incorrectes en català): menos, fondo, barato, cubo, sello, tubo, seguro, un seguro, metros/quilòmetros, nosaltros, nostro/vostro, còmodo, entero, envio, red, barco, estanteries, passillo, bocadillo, pessadilla, puesto, pàrrafo, pues, lo bo, te passo, hasta, la dubta, poder és així

5 Annex: sobre el „lo“ castellà

Segons l'Institut d'Estudis Catalans (http://dlc.iec.cat/) al Diccionari de la Llengua Catalana (normatiu):

lo1

pron. [LC] Forma que revesteix l’acusatiu masculí del pronom de tercera persona quan, no seguint-lo cap altre pronom, va immediatament darrere d’un verb acabat en consonant o en u subjuntiva. Si vols el llibre, pren-lo. Agafeu aquest paquet i porteu-lo a casa.

lo2

art. [LC] Antigament, i en el català nord-occidental en registres informals, forma masculina de l’article definit. Lo pare i los fills.

No s'accepta per tant „lo“ com a article neutre. Sí que es registra l'ús dialectal de „lo“ per article masculí („lo pare“), però no neutre („*lo gran“).

A l'altre diccionari de l'IEC, l'Alcover-Moll (http://dcvb.iecat.net/), no normatiu i de dialectes català-valencià-balear, hi surt la 4:

4, Article definit neutre, usat davant adjectius i adverbis; cast. lo. També és evitat el seu ús en el llenguatge literari modern. Per res no fassats lo contrari, doc. a. 1390 (Est. Univ. xiii, 379). Parlat havem lo més breu que havem pogut, Robert Coch 35.

És una forma dialectal i evitable segons IEC. L'antiguitat de les cites antigues fan veure que no és cap castellanisme, tot i que òbviament el castellà hi ha tingut influència forta durant segles. Per afinar més s'ha de dir que alguns dels seus usos són castellanismes, altres no. No és present al català estàndard modern (regit pel diccionari normatiu DLC de IEC).

Com traduir l'article neutre amb expressions catalanes:

En català hi ha moltes expressions dialectals per cada cas on s'utilitzaria „lo“ en castellà, això és riquesa llingüística; però si us crea complexitat, un remei ràpid és usar el o la en lloc de „lo“; el següent a provar és treure'l (por lo tantoper tant).

Dins del català estàndard tenim també un mot no gaire escoltat a Barcelona, „ço“, que es tradueix directament al „lo“ castellà (i concorda amb el francès „ce“); s'ha usat durant segles en català. http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=ço&operEntrada=0