Justificacions

Una tasca important de l'epistemologia és trobar maneres de justificar proposicions. Però hi ha moltes doctrines en aquest tema, per exemple: [WP]

El nihilisme es resumeix en: ``res existeix, ni tan sols la realitat; no cal intentar entendre-la''. Una creença molt còmoda de la qual parlen els filòsofs (Friedrich Heinrich Jacobi, Immanuel Kant, Demòcrit, ...), però que no agrada als lògics perquè els deixaria sense feina.

El misticisme és altra tendència que permet obtenir coneixement per mètodes no racionals. Per exemple: una cosa és certa perquè jo la vull molt, o perquè em sento més feliç si penso que és certa. Això, que sembla tan estrany, es continua fent degut a les tradicions, el ``conte de la vella'', i les poques ganes de pensar. Les religions, i basar la lògica en Déu (cosa que feien molts filòsofs) també són exemples d'això.

Ja de la banda dels qui creuen en la raó, hi ha els escèptics, que pensen que és inútil buscar una justificació a un fet, ja que sempre podrem demanar la justificació d'aquesta justificació, i així entrar en una recursió ad nauseam.

Llavors surten els fundacionalistes, que admeten que hi ha certs coneixements que no requereixen justificació (un nou problema per l'epistemologia!), i també els coherentistes, que diuen que un coneixement no s'ha de justificar amb un altre, sinó amb tot el conjunt de coneixements sencer: si és compatible, és que és cert. Però clar, tot el sistema pot ser fals, i el que un nou coneixement hi sigui compatible no el farà cert.

També es fa una divisió entre proposicions sintètiques i analítiques. Una analítica pot ser demostrada certa sense requerir justificació, per exemple: ``Tu ets fill del teu pare''. El predicat (ser fill del teu pare) està inclòs al subjecte (tu), és una propietat seva. En canvi, a una sintètica, no passa això: ``Tu ets ruc''. Aquesta distinció va ser anticipada ja per David Hume, formulada per Kant, i reescrita per Frege. Wittgenstein escriu al seu Tractatus que les frases analítiques no expressen pensaments i no aporten res de nou. [WP]

Daniel Clemente Laboreo 2006-07-13