Coneixement i creença

Segons [WP], Plató classifica el coneixement, creences, veritats i proposicions així:

Image know

O sigui, no totes les creences són certes, i només una part de les que ho són es pot considerar coneixement. La resta de creences certes són encara no demostrades.Daniel Clemente Laboreo 2006-07-13