Bibliografia i referències

Els recursos que més he consultat són:

També tinc un llistat d'obres que m'hauria agradat molt llegir (i m'anirien molt bé), però que no ho he fet per falta de temps: A continuació poso les referències (a llibres o pàgines web) que surten durant el treball. Molts són de documents que he llegit del tot; les referències puntuals o de llibres que no conec les he posades com a peu de pàgina.
Daniel Clemente Laboreo 2006-07-13