Què és el coneixement?

A un llibre d'Intel·ligència Artificial vaig veure una frase semblant a:

We starve for knowledge, but drown in information
O ``Estem famolencs de coneixement, però ens ofeguem en informació''. Sembla que el coneixement són les coses útils que podem extreure de la informació que ens arriba de l'entorn. I a la vegada, la informació és el resultat d'haver processat dades i més dades1.

No coneixem una definició acceptada per tothom. Plató, al diàleg Theaetetus (369 aC), diu que Sòcrates considera que el coneixement és una creença certa justificada. O sigui, que ha de complir tres condicions: [WP]

Però complir això pot ser difícil o impossible. A més, el coneixement ha de ser útil; normalment nosaltres pensem i raonem només quan ens fa falta, per tant volem coneixement reutilitzable.

Però deixaré aquest tema per a l'epistemologia, i parlaré de com representem nosaltres el coneixement. Tot això (emmagatzematge i raonament) són coses que els humans fem molt bé a la pràctica, però quan s'intenta imitar a la teoria no s'aconsegueix.Subsections
Daniel Clemente Laboreo 2006-07-13