Llenguatge artificial

Diuen que els llenguatges artificials són més lògics que els naturals. Això deu ser perquè el conjunt de regles és totalment conegut (com a qualsevol sistema lògic), i perquè és possible fer una gramàtica que digui què està ben format i què no (com a la lògica).Subsections

Daniel Clemente Laboreo 2006-07-13