El respectem?

El llenguatge lògic és massa senzill com per tenir més excepcions que regles, encara que tothom pot inventar-se notacions noves. Per exemple, quan s'estava construint la lògica de predicats, Frege proposava aquesta notació per dir $\forall x(Ax\Rightarrow Bx)$ al Begriffsschrift del 1879 (segons [Sta05]):

Image AllAsareBs

De la mateixa manera, algunes persones modifiquen el nostre llenguatge, i alguns canvis tenen èxit, i altres no. A cada idioma existeixen unes quantes regles per formar paraules noves i construir les frases; a alguns, com l'esperanto, amb sufixos ben definits (veure secció sufixos-esperanto), i altres, com els llenguatges naturals, amb prefixos i sufixos que aprenem amb l'ús. Així, som capaços de crear monstres com significativitat, reconsideració, desenvolupament, operacionalitzar, i altres 12, que ja han perdut el significat aportat pels afixos de tants que en tenen.

Els experts en el reconstruccionament del llenguatge són, sobre tot, els polítics i periodistes. Així ho explica Luis Díez Jiménez a [Jim86], on ens parla del vocabulari tan ridícul i absurd que imposa la televisió i premsa a la societat espanyola, que al 1986 ja participa a l'entorn europeu després d'haver passat molt de temps sense llibertat d'expressió.

Image eurogili

Hi classifica totes les burrades i complicacions excessives que hi veu en aquestes categories (en castellà):

 1. Nuevas frases: a nivel de, a caballo entre13, hacer una matización, hecho noticioso, no comporta, problemas puntuales, pesimismo visceral, señalizar el final, la problemática que conlleva, etc.
 2. Nuevas palabras: ejemplificaciones (ejemplos), desfasaje (desfase), homologable (similar), habitualidad (costumbre), listado (lista), novedoso (nuevo), posicionamiento (postura), etc.
 3. Pedantismos: colisiones viales (choques en la carretera), contencioso (problema), connotación (significado), sinergia (cooperación), divertimento (diversión), vehiculizar (conducir), minusvalorar (rebajar), maximalizar (aumentar), coadyuvar (ayudar), etc.
 4. Gramaticales: por esta tarde (esta tarde), vinistes (viniste), de inmediato (inmediatamente), contradizco (contradigo), etc.
 5. Extranjerismos: stop, exit, stock, test, parking, dossier, hobby, comic, show, etc.
 6. Eufemismos: territorio nacional, este país, (España), mandatarios (gobernantes), desempleo (paro), ejecutar a los rehenes (asesinar a los rehenes), presunto ladrón (ladrón), pluviometría adversa (sequía), remodelación (cambio), etc.
 7. Género y número cambiados: habían dos coches, todos y cada unos, otro de los colectivos son, han habido razones, daños de diversas consideraciones, dado de alto, etc.
 8. Hablar en telegrama: resaltar que (hay que resaltar que), es todo (esto es todo), etc.
 9. Nombres mal dichos: Juan Sebastián de Elcano (Juan Sebastián Elcano), etc.
 10. Dequeísmos: considero de que (considero que), te cuento de que (te cuento que), etc.
 11. Verbos con ``de'': me gusta de comer carne (me gusta comer carne), suelo de montar en moto (suelo montar en moto), no se haga de rogar (no se haga rogar), etc.
 12. Eurogilipuerta varia: ese señor como persona concreta e individualizada (ese señor), es bastante evidente (es evidente), Carta Magna (Constitución), ambos dos trenes (ambos trenes), conteo (recuento), culturalismo (cultura), climatología (clima), etc.
I analitza altres exemples que ha trobat als diaris, com un que diu que ``la teoría y la práctica han de retroalimentarse'' (alimentar-se pel darrere?).

Tot això es pot resumir en que hi ha gent que utilitza les regles del sistema per fer construccions vàlides però innecessàries i equivalents a altres més senzilles. Si els periodistes utilitzessin la lògica de predicats, als diaris ens trobaríem coses com $(P\Rightarrow Q)\Rightarrow Q$ en lloc de $P$.

De tant en tant hi ha persones que proposen una simplificació de les paraules d'un llenguatge, encara que canviar els hàbits dels parlants és molt difícil (també amb idiomes artificials).

Daniel Clemente Laboreo 2006-07-13