Parlar de lògica

Resumint: amb llenguatge natural no es pot! A part de l'ambigüitat present a tot arreu, està la imprecisió: diem ``tot'' en lloc de ``la majoria'', ``sempre'' en lloc de ``habitualment'', ``'' en lloc de ``probablement sí'', i per ser precisos quan discutim hauríem de precedir cada frase d'opinió amb un ``Jo crec que ...''. Sembla massa complicat per a fer-ho cada dia. A més, encara que una persona s'esforci molt a expressar-se correctament i de forma precisa, el receptor tornarà a entendre'l malament.

Potser és que no ens cal ser precisos, però és que fins i tot a coses tan bàsiques com dir les connectives i negacions ja tenim molts problemes pendents:

La diferència més coneguda respecte a la lògica de predicats és probablement el cas de la ``disjunció exclusiva''. A lògica, $A\vee B$ sempre permet ser cert degut a $A\wedge B$, però a llenguatge natural, ``fes una cosa o l'altra'' pot indicar exclusivitat o no, depenent del context:

Costa trobar exemples d'os exclusives. En la majoria de casos, la disjunció és inclusiva, però tenim coneixement extern (molts axiomes) que ens diu que $\neg(A\wedge B)$. Un exemple, traduït de [Keg78]:

``En Joan està al teatre, o està estudiant a la biblioteca''

Els autors diuen que no hi ha cap confusió sobre el sentit de o aquí, ja que Joan no pot estar a tots dos llocs alhora. Però en realitat, les coses poden ser més complicades del que semblen: potser l'obra de teatre es representa a la biblioteca, o potser el teatre és la biblioteca, o potser en Joan s'escapa del teatre de tant en tant per anar a estudiar. L'exclusivitat no està garantida, i no s'han trobat frases on necessàriament hi estigui. [Sta01]

George Boole usava $x+y$ per referir-se a coses separades (disjunció exclusiva), però altres lògics, com Peirce i Jevons, van preferir que l'operació bàsica fos la o inclusiva, i, respectant el signe $+$, van inventar altres símbols. Sembla que Schröder més tard va començar a usar el $+$ com a disjunció inclusiva. [Awb93]

Per acabar: un cas bonic d'ús de lògica avançada al llenguatge quotidià és el de la gent que, com a resposta, utilitzen algun d'aquests començaments:

Una possible explicació és que coneixen la regla ex falso quodlibet sequitur (de fals pot sortir qualsevol cosa, $\square\vdash A$), i posen una contradicció tot just començar (``Sí, no'') per protegir-se i poder introduir qualsevol proposició sense cap requisit especial.

Això és l'únic que se m'ocorre; l'explicació real no la sé... crec que utilitzem ``sí'' i ``no'' com a sinònims de partícules que no tenim, com per exemple ``entenc el que dius'', o ``rebutjo el que dius''.

Daniel Clemente Laboreo 2006-07-13