Com pensem les persones?

Primer cal saber els objectes amb què treballem quan usem un sistema lògic. En aquest cas, es treballa amb coneixement (idees, conceptes) que maneguem mitjançant el raonament. La ciència que estudia el coneixement ``a baix nivell'' és l'epistemologia.Subsections

Daniel Clemente Laboreo 2006-07-13