Lògica informal

La lògica informal, per l'altra banda, és la més antiga de totes, potser per la seva utilitat pràctica. Consisteix en l'estudi del pensament crític, i de com hem de parlar per convèncer a la gent. Això ja ho volia fer en Llull (per canviar d'opinió a qui no pensés com ell), però tots els filòsofs anteriors ja s'havien dedicat molt a estudiar tot això, ja sigui quan parlaven de retòrica o dialèctica, de fal·làcies, o d'arguments.

És la part de la lògica que volen conèixer els polítics, els venedors i estafadors, els jutges i advocats, i altres ``professionals''. Però com que cal conèixer la lògica formal per entendre la informal, molts acaben al terreny de les fal·làcies. Normalment això no sembla un problema, ja que la gent en general tampoc entén aquest tipus de lògica; encara que des de fa molt temps, els lògics han intentat ensenyar tot això al públic sense gaire èxit.

A la lògica informal hi intervenen molts camps, i entre ells, l'estudi del llenguatge és un molt important. De fet, ja a les universitats de l'edat mitjana, com a Oxford, el primer que s'estudiava era el trivium: gramàtica, retòrica i lògica (dialèctica), i el segon curs era ja pel quadrivium (aritmètica, geometria, música i astronomia).[WP] En canvi, als estudis actuals hem transformat això a més de 10 anys continus de gramàtica i matemàtiques, amb els resultats abans esmentats sobre la penetració de la lògica.

Daniel Clemente Laboreo 2006-07-13