Classificació

Hi ha moltes branques a la lògica, i molts sistemes per fer lògica. A [Blu02] trobem una possible classificació:

Image logics

La diferència principal es troba entre els sistemes formals (més teòrics) i els informals (més pràctics). Sembla que històricament, s'ha anat evolucionant des d'una lògica informal fins a mètodes més formals i teòrics, per arribar a la lògica simbòlica; potser és degut a necessitats cada cop més complexes. [WP]

Les diferències entre la formal i la informal són:Subsections

Daniel Clemente Laboreo 2006-07-13