Formalització sense raonament

Sembla que l'imperi inca utilitzava -c. 3000 aC- un sistema de representació de nombres (i potser idees) un tant especial: el quipu, que consisteix en fer nusos i tenyir amb colors cordes de cotó o de pèl de llama. Alguns podien tenir fins a 2000 tires; eren veritables cadenes codificades en base 10.[WP]

Image Quipu

Aquest mètode potser els anava bé per representar informació estàtica, però té el problema de que és massa complicat manegar aquesta informació. Fer nusos, tallar, torçar i combinar tires és molt més lent que pensar. A més, la pintura dels nusos es va perdre amb el temps, i per això encara ara no s'ha sabut descodificar-los completament.[Rel46, p. 25]Daniel Clemente Laboreo 2006-07-13